เครื่องสแกนความร้อนอินฟราเรด

electrical thermal scanner, ir thermal scannerfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en', เครื่องสแกนความร้อนอินฟราเรด.