กล้องรถตำรวจ

ในกล้องตำรวจรถ, รถตำรวจเป็นพยาน, cameras in police cars.