โทรศัพท์มือถือ 3G DVR

เครื่องบันทึกภาพรถ 3G, DVR 4 ช่องมือถือ, โทรศัพท์มือถือ DVR สำหรับยานพาหนะ.