ติดตั้งกล้อง

ในกล้องถ่ายรูปรถยนต์ติดตั้งกล้อง, car mounted camera, รถติดตั้งกล้อง.