ตำรวจสวมกล้อง

กฎหมายบังคับใช้สวมใส่กล้อง กล้องร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจ, police officers body cameras, police wearing body cameras.