กล้องวิดีโอที่สวมใส่ได้

การบังคับใช้กฎหมายของร่างกายนโยบายกล้อง, waterproof body camera, กล้องรักษาความปลอดภัยยามร่างกายกล้องกันน้ำ.