กล้องถ่ายรูป 4G Body

ตำรวจท้องร่อง, เจ้าหน้าที่ตำรวจสวมกล้องร่างกาย, wifi body camera.